Vragen artikel 36 R.v.O inzake begraafplaats Zuiderveld, terreinomstandigheden

Vragen artikel 36 R.v.O inzake begraafplaats Zuiderveld, terreinomstandigheden

Hoorn, 13 februari 2015

Geacht college,

Sinds begin januari is begraafplaats Zuiderveld geopend voor begrafenissen, wij gaan op dit moment niet in op de noodzaak van aanleg maar wij willen het hebben over de problemen met de drainage van de begraafplaats.

Begrafenisonderneming EHBC had dinsdag 10 februari een begrafenis op genoemde begraafplaats en dat ging niet zo goed, de grond was zo nat dat er eigenlijk niet begraven had mogen worden.
Nabestaanden konden daardoor niet rondom het graf staan, men moest noodgedwongen op een kluitje op het betonnen pad blijven staan, deed men dat niet dan zakte men 40 cm de modder in.
Er zijn dus duidelijk problemen met de drainage, dit was ons verleden week al duidelijk geworden,
de heer Dragt van uitvaartverzorging EHBC en mevrouw Van der Meij, raadslid, hebben daar woensdag 4 februari telefonisch contact met wethouder Pijl over gehad. De heer Pijl deelde mede dat het probleem zat in de onderste grondlaag, die liet geen of te weinig water door.
Maandag 9 februari kregen alle begrafenisondernemers echter een mail van de verantwoordelijk ambtenaar die schreef dat het probleem zit in de toplaag, deze zou zich nog moeten zetten.
Dit is volkomen in tegenspraak met wat de wethouder zei dus wij vernemen graag wat er nu werkelijk aan de hand is. Want als het inderdaad om de onderste laag gaat dan zou dat kunnen betekenen dat de aannemer zijn werk niet goed gedaan heeft en zou deze aansprakelijk gesteld moeten worden.

Wij hebben de volgende vragen:

- Als het slechts een kwestie van inklinken is (zoals gesteld in de mail aan de uitvaartondernemers) waar zijn dan de werkzaamheden voor, die gisteren zichtbaar plaatsvonden?
- Als er inderdaad grondwerkzaamheden plaats dienen te vinden, hoe garandeert het college dan voor de al begraven mensen de wettelijke grafrust van 10 jaar?

Uit de mail aan de uitvaartondernemers blijkt dat de begraafplaats niet gesloten is, er wordt slechts geadviseerd gebruik te maken van een andere begraafplaats, ook dit is in tegenspraak met wat de verantwoordelijk ambtenaar telefonisch aan EHBC mededeelde, toen werd er gezegd dat Zuiderveld 4 maanden dicht zou gaan.

- Vindt u begraven onder de huidige omstandigheden verantwoord?
- Wat is er exact aan de hand met betrekking tot de slechte terreinomstandigheden?
- Hoe denkt u de drassige omstandigheden te gaan oplossen en op welke termijn?
- Als het een kwestie is van slecht uitgevoerde drainage stelt u dan de aannemer daarvoor aansprakelijk?
- Voldoet de begraafplaats nu wel aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de drooglegging/grondwaterstand?
- Hoe wilt u voorzien in acceptabele omstandigheden op de begraafplaats, aangezien deze buiten de paden feitelijk onbegaanbaar is?

- Uit eerdere brieven van het college blijkt dat u van mening bent dat Zuiderveld onmisbaar is om aan de vraag te voldoen. Hoe gaat u dit probleem oplossen(welke alternatieven zijn er) als blijkt dat Zuiderveld voor langere tijd onbegaanbaar is?

Wij krijgen sterk de indruk dat de begraafplaats gewoonweg nog niet gereed is om te begraven want naast de drainage problemen signaleren wij ook: Geen info op de mededingenborden, geen bewegwijzering op de ontvangstruimte, geen zijpaden, kortom de begraafplaats is nog niet af.

U vraagt voor het gebruik van de mooie “gezellige” ontvangstruimte € 175,–, over mooi en gezellig verschillen wij van mening, wij vinden de ruimte de uitstraling hebben van een bushokje maar dit terzijde.
Bij de begrafenis van afgelopen dinsdag was de ontvangstruimte dicht omdat de begrafenisondernemer deze niet gehuurd had, de bezoekers konden daardoor geen gebruik maken van de toiletten.
- Om gebruik te mogen maken van de toiletten dient men dus eigenlijk € 175,= te betalen, vindt u dit reëel als u nagaat dat begraven op zich al een dure kwestie is geworden?

De communicatie richting uitvaartverzorgers is niet optimaal geweest er wordt ze alleen aangeraden om nabestaanden te wijzen op de slechte omstandigheden en dat is het.
- Bent u het met ons eens als wij stellen dat dit beter had gemoeten?

Tot slot:
- Waarom heeft u de raad niet op de hoogte gebracht van zo’n belangrijk feit als de problemen met de drainage?

Wij zien uw antwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Hoorn Lokaal – Joke van der Meij
Hoorns Belang – Symen van der Meer

Reageer