Hoorn Lokaal doet niet aan doelgroepenbeleid maar komt op voor de belangen van alle inwoners van Hoorn. Wij willen de politiek dichtbij de inwoners brengen.

Missie

In Hoorn is de afgelopen collegeperiode weinig terechtgekomen van bestuurlijke vernieuwing. Goede ideeën en gerechtvaardigde kritiek vanuit de bewoners of van de oppositie waren niet welkom, liepen stuk op coalitiedwang en machtspolitiek van de grootste partijen. Denk hierbij aan de gang van zaken met betrekking tot het door ruim 700 inwoners aangevraagde referendum inzake de tunnel, er is gewoonweg niet geluisterd. Het debat met de bevolking en in de raad werd ontlopen en doodgeslagen. Verantwoording afleggen aan de bevolking is er niet bij.
Dat moet wat Hoorn Lokaal betreft anders.

Beschrijving

Hoorn is een heerlijke stad om in te leven. Een monumentale stad. Een bruisende stad. Ruim zeventig duizend inwoners, plus tienduizenden bezoekers van buiten de stad die hier komen werken, winkelen of hun vertier zoeken.
Een stad met veel jongeren, maar met te weinig beschikbare ruimtes om hen een eigen plek te geven. Een stad ook waar sociaal zwakkeren buiten de boot dreigen te vallen en waar het vinden van een geschikte huurwoning bijna onmogelijk aan het worden is.Wij vragen ook uw inzet voor Hoorn door mee te denken en te doen. Samen hebben al die ruim zeventigduizend inwoners van Hoorn zoveel kennis en kunde dat het als politieke partij niet verstandig zou zijn om dat niet te benutten. Door uw passie voor de eigen buurt, uw eigen wijk en met hart voor de stad, bent u voor ons een gelijkwaardige maar vooral onmisbare bondgenoot. Wat Hoorn Lokaal betreft is de inspraak van onze inwoners in 2018 zichtbaar verbeterd!Hoorn Lokaal verzet zich tegen elke bestuurlijke arrogantie en achterkamertjes politiek. Wij willen open, transparant en duidelijk communiceren met onze burgers. U mag ons aanspreken op onze beloften en op wat wij doen om die te realiseren.Wij zullen ons ten volle inzetten om onze doelen te realiseren.

Joke van der Meij- fractievoorzitter Hoorn Lokaal.