Raadsvragen over de Hoornse VVV

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Nieuwe Steen 1 Hoorn Hoorn, 6 augustus 2014 Vragen ex artikel 43 R.v.O. inzake functioneren VVV Geacht college, In een artikel...

Bijdrage coalitieakkoord 20 mei 2014

Hoorn Lokaal is blij dat er weer vrouwen in het college zitten, een goede zaak! De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van de samenleving  maar dat geldt natuurlijk ook...

Bedankt allemaal !

Graag wil ik iedereen bedanken die op ons hebben gestemd. U heeft er voor gezorgd dat wij met een zetel in de raad u kunnen vertegenwoordigen. In een hele korte tijd hebben...

Ieder Hoorns kind moet veilig kunnen spelen

Hoorn Lokaal vindt dat ieder kind het recht  heeft ongestoord op te groeien in een veilige leefomgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en...

Hoornse lijsttrekkers op Radio Bontekoe

Inmiddels hebben verschillende Lijsttrekkers van de Hoornse politieke partijen een interview gehad op Radio Bontekoe, zo ook onze lijsttrekker Joke van Der Meij. Wilt u de...
1 2 3 4