Hoorn Lokaal: ” Zuiderveld is nog lang niet gereed”

Over de nieuwe begraafplaats Zuiderveld is al heel wat gezegd en geschreven. Ook zijn er al heel wat vragen over gesteld. Afgelopen week kwam Zuiderveld weer in het nieuws, en weer niet op een
positieve manier. Tijd om ons er eens in te verdiepen.

Bij een uitvaartonderneming wordt een overledene aangemeld en de nabestaanden laten weten dat zij de wens hebben om de begrafenis te laten plaatsvinden in een algemeen graf op de begraafplaats aan de Berkhouterweg. De uitvaartondernemer krijgt te horen dat er geen algemene graven meer beschikbaar zijn op deze locatie. Er zal uitgeweken moeten worden naar begraafplaats Zuiderveld. De
nabestaanden zijn er niet blij mee maar gaan toch akkoord. De kaarten worden gedrukt en alles lijkt geregeld te zijn. Dan wordt de uitvaartondernemer gebeld met de mededeling dat er op Zuiderveld
de eerste 4 maanden niet begraven kan worden in verband met wateroverlast. Het water op de nieuwe begraafplaats zakt niet weg. Als reden wordt opgegeven dat de ondergrond nog moet inklinken. (een andere ‘specialist’ zegt echter dat de toplaag zich nog moet zetten.) Maar….op de Berkhouterweg is (opeens) weer plaats genoeg, dus de begrafenis kan daar plaatsvinden.
Uitnodigingen zijn echter al verstuurd met de vermelding Zuiderveld! Vervolgens blijkt er niets bekend te zijn over een sluiting voor 4 maanden van Zuiderveld en kan de begrafenis tóch daar uitgevoerd worden. De begrafenisondernemer krijgt van de gemeente de toezegging dat er alles aan gedaan zou worden om de begrafenis fatsoenlijk te laten verlopen, desnoods zouden er graszoden gelegd worden. Dit is echter niet gebeurd maar daarover later meer.

Zowel Hoorns Belang als Hoorn Lokaal zijn op pad gegaan om met eigen ogen te aanschouwen hoe de situatie op Zuiderveld is. Heel duidelijk is dat de begraafplaats gewoon nog niet klaar is. Er zijn
inmiddels 3 graven en het is een raadsel waarom deze 3 graven in 3 verschillende uithoeken van de begraafplaats zijn gesitueerd. Bewegwijzerings- en informatieborden staan er leeg en zonder ook
maar één letter tekst. Zijpaden zijn er nog niet en er zijn trappetjes aangelegd die nergens naar toe leiden. Bovendien zijn de verschillende velden wel heel erg nat. Overal liggen grote plassen water.
Nabestaanden moeten met z’n allen op het betonnen pad staan, in plaats van om het graf. Behoorlijk deprimerend en mensonterend allemaal. De ontvangstruimte -lijkt trouwens meer op een uit de
krachten gegroeide bushalte- kan alleen worden gebruikt wanneer daar behoorlijk wat geld voor wordt neergeteld. Daardoor kunnen bezoekers ook géén gebruik maken van het toilet, aangezien het sanitair zich in deze ruimte bevindt. Kortom; het is een trieste bedoening daar op Zuiderveld. En dan kijken we niet eens naar wat het tegenwoordig kost om begraven te worden.

Joke van de Meij, fractievoorzitter van Hoorn Lokaal, verwoordt het als volgt:
“Mijn hart gaat uit naar de nabestaanden die hun dierbare moeten achterlaten in een troosteloze modderpoel ”.

Prangende vraag is nog steeds: Waarom is Zuiderveld (snel) geopend terwijl heel duidelijk is dat deze begraafplaats nog lang niet gereed is om bezoekers te ontvangen?

Reageer