Doorbraak betaling grafrechten

Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2016 heeft de fractie van Hoorn Lokaal aandacht gevraagd voor de betaling van begraafrechten.Volgens de huidige Verordening Begraafrechten moet de aanslag begraafrechten in e´e´n termijn worden betaald. De fractie van Hoorn Lokaal wenst gespreide betaling mogelijk te maken.
Regelmatig komt het voor dat mensen de grafrechten niet verlengen om de doodeenvoudige reden dat het financieel niet op te brengen is. Bijna 3000 euro voor 10 jaar dient in één keer betaald te worden.

TOT NU TOE!
Hoorn Lokaal heeft inmiddels een positief antwoord gehad op onze vraag om de grafrechten óók in termijnen te mogen betalen. Met ingang van 1 januari 2017 is het mogelijk om deze rechten in termijnen te voldoen. Dit geldt ook voor nog uit te voeren begrafenissen indien de uitvaartverzekering niet toereikend of niet aanwezig is.
Hoorn Lokaal hoopt dat mensen nu niet meer uit financieel oogpunt moeten kiezen voor een crematie in plaats van voor een begrafenis. Een hele grote stap voorwaarts, vinden wij.

grafrechten

Reageer