De slimme stad, lees onze bijdrage

De Slimme stad, een initiatiefvoorstel van D66- 10 maart 2015

Voorzitter.
Ik heb mij bij de voorbereiding op dit voorstel laten inspireren door het boek “Samen slimmer”, dit boek geeft een kijkje hoe het er in 2037 uit zal zien.

Want voorzitter de huidige economische crisis, ook al gaat het nu beter de gevolgen zullen nog jaren voelbaar zijn, maar vooral ook de aankomede vergrijzing maken het voor de toekomst meer dan ooit noodzakelijk dat overheden, bedrijven en burgers samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen. Alleen zo kunnen de grote maatschappelijke uitdagingen waar wij als lokale overheid voor staan op het gebied van gezondheidszorg, de kwaliteit van het milieu en veiligheid het hoofd worden geboden. Kortom, er is dringend behoefte aan een nieuwe visie op de samenleving met gedeelde taken en verantwoordelijkheden tussen burgers en overheid. Mensen gaan anders participeren, hoe ga je daar als lokale overheid mee om?

De technologie biedt daarbij talloze nieuwe mogelijkheden om de inbreng van burgers te vergroten en de inzichten, talenten en creativiteit van de samenleving beter te benutten. Samen kunnen we slimmer zijn mede dankzij het web. De techniek blijft voortschrijden: het web wordt de komende decennia intelligenter en raakt steeds meer verweven met ons dagelijks leven: overal en altijd. Het is juist nu een interessant moment om stil te staan bij deze ontwikkelingen, omdat we een eerste golf van ontwikkelingen hebben gehad en het begin van een nieuwe zich zien aftekenen. Het web is nu zo’n twintig jaar oud, Wikipedia en Kazaa vierden hun 10e verjaardag. Google is nu een decennium heerser onder de zoekmachines. Tegelijkertijd zitten we midden in een grootschalige doorbraak van smartphones die 24 uur per dag altijd en overal online zijn en zien we de opkomst van cloud computing, waarmee onze documenten volledig in het web opgaan en onafhankelijk worden van de apparaten waarmee we ze bekijken en bewerken. Ik noem iBabs als voorbeeld, wie had ooit gedacht dat ik mijn oude vertrouwde stapel raadspost in zou leveren voor een Ipad , 4 jaar geleden was dat niet bij mij opgekomen, nu weet ik niet beter.

“De moeilijkheid is niet het begrijpen, maar om het oude te vergeten” citaat van J.M. Keynes

We beginnen een gevoel te krijgen voor een nieuwe golf aan mogelijkheden die het web ons kan brengen. Dit vormt een goede basis voor het denken over toekomstige mogelijkheden en de volgende impact van deze ontwikkelingen.

Hoorn Lokaal hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een discussie over welke toekomst waarschijnlijk is en welke wenselijk. Zodat we op basis daarvan keuzes kunnen maken en kunnen handelen.
En zeg nou zelf, natuurlijk mag Hoorn niet ontbreken in het rijtje van slimme steden als bijvoorbeeld, Parijs, New York, Londen en Tokyo.

Wij danken de collega’s van D66 voor dit initiatiefvoorstel dat wij van harte ondersteunen.

Reageer