Ieder Hoorns kind moet veilig kunnen spelen

Hoorn Lokaal vindt dat ieder kind het recht  heeft ongestoord op te groeien in een veilige leefomgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en...

Werkorganisatie Westfriesland

Dinsdag 28 januari hebben wij in de raad het voorstel met betrekking tot de oprichting van de Werkorganisatie Westfriesland besproken. Dit is het eerste voorstel in het kader...

Oplossing daklozen problematiek nabij ?

Hoorn Lokaal sluit de ogen niet voor de daklozen problematiek, helaas krijgen wij er gezien de huidige economische situatie steeds meer mee te maken. Hoorn Lokaal vindt het...